Ouder- en gezinsbegeleiding, o.a. pedagogische en opvoedingsvragen rond kinderen van alle leeftijden, binding, hechting, vroegkindtrauma, (herstel van) communicatie in gezinnen, ouderschap na echtscheiding,…

Als er spanningen zijn tussen 1 of meerdere gezinsleden…
Als een kind lastig gedrag vertoont…
Als het niet (meer) lijkt te lukken om op 1 lijn te staan als ouders…
Als je na een pijnlijke relatiebreuk als ouders samen verder wil in het belang van de kinderen…
…is dat zelden de verantwoordelijkheid van 1 gezinslid.

Binnen een gezin is het mogelijk om samen de sfeer en communicatie te verbeteren.
Het kan zeer zinvol zijn dat iemand op een professionele, doch betrokken manier meekijkt naar de verschillende factoren die invloed hebben op de dynamieken binnen je gezin. Door vragen te stellen die leiden tot (zelf)reflectie kan er uiteindelijk (gedrags)verandering komen.

Met meer dan 11 jaar ervaring in gezins- en ouderbegeleiding kan ik jullie ondersteunen en begeleiden in de zoektocht naar een gepaste aanpak en communicatie voor jullie gezinssituatie.
Ik werk in de 1e plaats met ouders aangezien ik geloof dat zij de sleutel in handen hebben om tot oplossingen te komen, ook wanneer de ervaren problemen zich op het eerste zicht bij de kinderen voordoen.