Individuele begeleiding en coaching van jongeren en volwassenen


Als psychologisch consulent met een waaier aan ervaring kan ik je individueel begeleiden als je vastloopt in bepaalde levensdomeinen zoals werk, welbevinden, relaties, gezin, ouderschap,… We bekijken samen wat je graag anders zou zien of doen in je leven en wat je nodig hebt om hiertoe te komen.
Ik geef echter geen therapie. Dit betekent dat ik je, indien gewenst, zal doorverwijzen wanneer je ervaringen of gebeurtenissen uit je verleden zoekt te verwerken, als je moeilijkheden op meerdere levensgebieden of psychische problemen ondervindt.