Vorming en psycho-educatie

Contacteer me voor het samenstellen van een vorming op maat van jouw organisatie.
Mogelijke thema’s zijn:

  • (h)erkennen van de impact van afgestaan en geadopteerd zijn
  • emotionele ontwikkeling en gedrag